Välj film:
SPELA FILMEN • Tolkförmedling
SPELA FILMEN • Distanstolkning
Textstorlek: Normal stil Stor stil

Välkommen till bildtelefoni.net

Hej och välkommen till bildtelefoni.net!
Vi förmedlar bildtelefonsamtal så att teckenspråkiga och icke teckenspråkiga kan samtala. 

Kundtjänst
Öppettider
Demonstration
Nyheter