Samtycke

Frågor och svar för de användare som fått e-post med brev från PTS angående samtycke till personuppgiftsbehandling.

Varför behöver jag lämna mitt samtycke?
För att kunna använda Bildtelefoni.nets egna appar krävs ett användarkonto som man kan registrera sig för på tjänstens webbplats. För att personuppgifter skall kunna sparas i ett dataregister krävs det att användaren godkänner det. Det kallas att lämna sitt samtycke till personuppgiftsbehandling och regleras av Personuppgiftslagen (PuL).

Användare som idag registrerar ett nytt konto får samtidigt lämna samtycke till att deras uppgifter databehandlas, men för gamla konton registrerade före den 1 juli 2016 har inte detta samtycke registrerats och därför samlar PTS nu in samtycke från alla användare med äldre konton.

De användarkonton där användaren inte lämnat sitt samtycke före den 20 mars 2017 kommer att avaktiveras.

Vilka användarkonton är berörda?
Det är bara användare av tjänstens egna appar med användarkonton vars sip-adress slutar på @kund.bildtelefoni.net och som registrerades före den 1 juli 2016 som behöver lämna samtycke till personuppgiftsbehandling för att kunna fortsätta använda sitt användarkonto.

Hur skall jag göra?
Alla användare som är berörda får ett e-postmeddelande till den e-postadress som användes för att registrera användarkontot. Vill du lämna ditt samtycke så besvarar du det e-postmeddelandet med texten ”Jag samtycker” och ditt namn.

För dem som vill kan man som alternativ skicka ett fysiskt brev med posten till PTS. Uppgifter om hur man gör det framgår av det utskickade e-postmeddelandet.

Jag har fått e-postmeddelandet. Vad händer om jag inte vill lämna mitt samtycke?
Det är förstås upp till dig om du vill lämna ditt samtycke eller inte.  Du kommer dock inte kunna använda tjänstens egna appar med ditt användarkonto efter den 20 mars 2017.

Jag har fått flera e-postmeddelanden?
En del användare har registrerat flera konton och då får du ett e-postmeddelande för varje registrerat konto. Om du inte använder alla användarkonton kan du välja att bara lämna samtycke på e-postmeddelande som gäller det konto som du aktivt använder. De andra kontona kommer då automatiskt avaktiveras den 20 mars 2017. Du ser i början på varje e-postmeddelande vilket användarkonto som avses.


Nedanstående gäller efter den 20 mars 2017


Mitt användarkonto fungerar inte längre?
Efter den 20 mars 2017 avaktiveras alla användarkonton där användaren inte lämnat sitt samtycke. Kontot kan fortfarande återaktiveras om du besvarar det ursprungliga e-postmeddelandet från PTS eller de efterföljande påminnelsemeddelandena som skickats ut. Vi måste ha fått ditt samtycke före den 8 maj 2017 för att kunna återaktivera kontot. Hittar du inte e-postmeddelandet kan du kontakta tjänstens kundtjänst.

Mitt användarkonto fungerar inte längre och jag har inte fått något e-postmeddelande?
Den 20 mars 2017 avaktiveras alla användarkonton där användaren inte lämnat sitt samtycke. Kontrollera först att e-postmeddelandet inte fastnat i e-postprogrammets skräpfilter. Vissa användarkonton som registrerats före den 1 juli 2016 har gamla eller felaktiga e-postadresser och då kan vi inte skicka ut något e-postmeddelande och inte eller säkerställa att rätt användare får använda kontot. Vi beklagar detta och enda lösningen är då att registrera ett nytt konto.


Nedanstående gäller efter den 8 maj 2017


Kan mitt användarkonto återaktiveras även efter den 8 maj 2017?
Nej. Alla användarkonton som saknar användarens samtycke till personuppgiftsbehandling raderas den 8 maj 2017 och kan därefter inte återaktiveras. Vill du använda Bildtelefoni.nets appar för att ringa tjänsten måste du därför registrera ett nytt konto.