Nyheter

2016-07-01, Nyheter i tjänsten Bildtelefoni.net

Post- och Telestyrelsen (PTS) har utsett Evantia Group till att leverera tjänsten från den 2016-07-01. I samband med detta har bland annat följande nyheter införts i tjänsten.

  • Tjänsten är numera öppen dygnet runt - året runt.
  • Distanstolkning vardagar mellan kl 8.00-17.00 utökas till max 60 minuter. Samtal som påbörjas inom tiden får slutföras. Övrig tid gäller fortfarande max 30 minuter.
  • Det finns inte längre någon samtalstyp som måste förbokas.
  • Bildtelefoni.net erbjuder numera endast tolkning till och från talad svenska och svenskt teckenspråk.
  • För bildtelefoner som stödjer det kan samtal nu ske med högre videokvalitet upp till HD-kvalitet.
  • Vid kö finns en återuppringningsfunktion.