Samtycke till personuppgiftsbehandling

Brev från Post- och telestyrelsen (PTS)

Till dig som är användare av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

Se även vanliga frågor och svar angående samtycke till personuppgiftsbehandling.

Här nedan återges i sin helhet det e-postmeddelande som skickats ut till berörda användare.


Brev från Post- och telestyrelsen (PTS)

Till dig som är användare av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

Vi kontaktar dig för att du är registrerad som användare av tjänsten Bildtelefoni.net, som tillhandahålls på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS). Nu behövs ditt samtycke för att dina personuppgifter fortsättningsvis ska kunna användas för tjänsten. De personuppgifter som finns registrerade om dig är förnamn, efternamn, användarnamn, e-postadress och lösenord.

Syftena med att behandla dina personuppgifter är att kunna tillhandahålla tjänsten Bildtelefoni.net via tjänstens egen webbapp och egna mobilappar, kunna kommunicera med dig om tjänsten vid behov och att notera ditt samtycke till behandlingen av personuppgifterna. I tjänsten förs även en samtalslogg. Om den finns information längst ned i detta meddelande.

Tjänsten tillhandahålls av en extern leverantör, Evantia Oy (moderbolaget i Evantia Group), på uppdrag av PTS. Därmed är det Evantia Oy, inte PTS, som behandlar dina personuppgifter. Personuppgifterna behandlas i Sverige.

Du avgör själv om du vill att Evantia Oy (för PTS) ska behålla dina personuppgifter. Tjänstens funktioner via egna appar kan inte användas utan personuppgifterna. Om du önskar att alla dina uppgifter raderas behöver du inte göra någonting. Då kan du inte längre fortsätta använda Bildtelefoni.net via tjänstens egna appar (alltså de funktioner som du använder med hjälp av användarnamn). Du kan fortsätta använda din bildtelefon som du har fått av landstinget (eller motsvarande), eller som du har köpt i butik, för att ringa via Bildtelefoni.net utan användarnamn.

Om du vill fortsätta använda tjänsten Bildtelefoni.net via tjänstens egen webbapp och egna mobilappar utan avbrott och nyregistrering, behöver du meddela oss detta genom att samtycka till personuppgiftsbehandlingen. Detta kan du göra på ett av följande sätt.

1. Svara på detta meddelande via e-post. Skriv då i meddelandet ”Jag samtycker” och ditt förnamn och efternamn. Med detta bekräftar du att du har tagit del av informationen om behandling av personuppgifter och samtycker till den personuppgiftsbehandling som beskrivs i detta meddelande,

eller

2. Skriv ut detta meddelande och skicka ditt svar som brev. Då behöver du även ange ditt användarnamn och skriva under med din namnteckning. Adressen finner du längst ned i detta meddelande.

Vi behöver ditt svar senast den 20 mars 2017, därefter avaktiveras ditt användarkonto. Skulle du råka glömma att svara på detta meddelande, men vill fortsätta använda tjänsten Bildtelefoni.net via tjänstens egna appar, efter det angivna datumet har du fyra veckor på dig att lämna ditt samtycke enligt ovan och ditt konto kan återaktiveras. Efter fyra veckor raderas alla användarkonton där ingen användare lämnat samtycke.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

För dig som väljer att svara via brev:

Jag har tagit del av informationen om behandling av personuppgifter och samtycker till att mina personuppgifter behandlas.

.............................................
Ort och datum

.............................................
Användarnamn

.............................................
Namnteckning

.............................................
Namnförtydligande

Övrig information om tjänsten. I tjänsten loggas uppgifter om samtal, dvs tidpunkt för samtalens början och avslut, total samtalstid, vilken studio som tolkar samt uppgift om uppringande och mottagande användarnamn, nummer eller SIP-adress. Syftena med loggningen är kvalitetskontroll, redovisningsunderlag samt underlag för utredning om eventuella säkerhetsincidenter och missbruk av tjänsten.

Hälsningar

PTS genom Evantia Group

Postadress: Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm
Besöksadress: Valhallavägen 117 A
Organisationsnummer: 202100-4359
Telefonnummer: 08-678 55 00
E -Postadress: pts@pts.se