Att använda tjänsten

Behöver jag beställa tolk i förväg?

Nej, du behöver inte förbeställa tolk. Tjänsten är alltid bemannad med tolkar dygnet runt - året runt.

Behöver jag registrera mig för att ringa?

Nej, registrering krävs inte för att använda tjänsten med bildtelefon eller taltelefon. Vill du däremot använda tjänstens egna appar för att ringa videosamtal måste du först ha ett användarkonto.

Vilken information behöver jag ge till tolken när jag ringer?

Vill du få ett samtal förmedlat behöver tolken veta till vilket nummer/vilken adress som du vill ringa så att tolken kan koppla samtalet.

Det är också bra att först informera tolken om vad samtalet gäller så tolken är väl förberedd. Det är däremot inte något som du måste göra.

Förmedlar ni även på andra språk?

Nej, tjänsten erbjuder idag förmedling och distanstolkning på talad svenska och svenskt teckenspråk.

Vad kostar det att ringa med Bildtelefoni.net?

Du som ringer in till Bildtelefoni.net behöver inte betala för själva tjänsten. Tjänstens 020-nummer för talsamtal har inga samtalsavgifter. Ringer du via en bildtelefon eller någon av tjänstens appar så betalar du för internettrafiken. Tjänstens 0771-nummer för talsamtal används från utlandet och sådana samtal betalar du för.

Hur använder jag som har dövblindhet tjänsten?

Har du dövblindhet så använder du teckenspråk för att kommunicera med tolken. Meddela tolken om du vill ha teckenspråk tillbaka från tolken eller om tolken skall skriva text tillbaka.