Distanstolkning

Distanstolkning, vad är det?

Distanstolkning innebär att två eller flera personer som befinner sig på samma plats får samtalet tolkat mellan tal och teckenspråk med tolken med på distans. Det kallas distanstolkning. Det som ingår i tjänsten är distanstolkning som inte förbeställs. Sådan distanstolkning motsvarar på många sätt behoven att kunna få samtal tolkade spontant och oplanerat som när man ringer. En distanstolkning påbörjad en vardag mellan 8:00 och 17:00 får pågå i maximalt 60 minuter. Övrig tid får en distanstolkning maximalt pågå i 30 minuter.

PTS förtydligande om vilken distanstolkning som ingår i tjänsten och vilken som kommer att nekas från den 2 april 2021.