Ringa nödnummer 112

Nödnummer 112 med bildtelefon

När du ringer till nödnummer 112 med en bildtelefon ringer du adressen: 112@tolk.sip.nu

Vid en akut situation kan du komma fram till Bildtelefoni.net med högsta prioritet för att ringa 112.

OBSERVERA! Nödnummer 112 får endast användas i nödsituationer för att ringa 112. Bara samtal till 112 förmedlas med prioritet.

Nödnummer 112 med mobilapp

När du ringer till nödnummer 112 med tjänstens egna mobilappar klickar du på den röda ikonen där det står: 112 via Bildtelefoni.net. Vid en akut situation kan du komma fram till Bildtelefoni.net med högsta prioritet för att ringa 112.

OBSERVERA! Nödnummer 112 får endast användas i nödsituationer för att ringa 112. Bara samtal till 112 förmedlas med prioritet.

Nödnummer 112 med webbappen

När du ringer till nödnummer 112 med tjänstens egen webapp klickar du på den röda ikonen där det står: 112 via Bildtelefoni.net. Vid en akut situation kan du komma fram till Bildtelefoni.net med högsta prioritet för att ringa 112.

OBSERVERA! Nödnummer 112 får endast användas i nödsituationer för att ringa 112. Bara samtal till 112 förmedlas med prioritet.