PTS övriga kommunikationstjänster

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar med att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post finns tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

PTS övriga elektroniska kommunikationstjänster är förmedlingstjänsterna Texttelefoni.se, Teletal, samt nummerupplysningstjänsten 118 400.

Texttelefoni.se
Texttelefoni är en kostnadsfri förmedlingstjänst från PTS som levereras av Samres AB.

Teletal.se
Teletal är en kostnadsfri förmedlingstjänst från PTS som levereras av Riksfärdtjänsten Sverige.

118400.se
118 400 är en kostnadsfri nummerupplysningstjänst från PTS som levereras av Eniro 118 118.