Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse för Bildtelefoni.net

Innehåll på sidan

Evantia Oy som står bakom webbplatsen är upphandlad tjänsteleverantör av Post- och telestyrelsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen bildtelefoni.net uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen Bildtelefoni.net som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.
Du kan kontakta oss på följande sätt:
SIP-bildtelefon: kundtjanst@tolk.sip.nu
Telefon till kundtjänsten: 020 – 22 04 00
Telefon till kundtjänst från utlandet: +46 77 1 22 04 00
E-post: kundtjanst@bildtelefoni.net

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte i sin helhet förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga eller nedsatt synförmåga

• Vissa PDF-dokument är inte helt optimerade (taggade) för att fungera med alla skärmläsare. Vi arbetar på att uppdatera dem.
• Informationsfilmen om Bildtelefoni.net är inte syntolkad, däremot tillhandahålls texten i sin helhet i direkt anslutning till filmen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen Bildtelefoni.net. Innan drifttagning har webbplatsen granskats av ETU AB.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 mars 2021